Ceník vstupného

 

CENOVÝ VÝMĚR - VSTUPNÉ

uzavřený na základě zákona o cenách 526/1990 Sb. v platném znění pro památkový objekt:          STÁTNÍ HRAD LIPNICE

PLATNÝ OD   1.1. 2017 (dle § 61 písm. e) zák. č. 235/2004 Sb. je vstupné osvobozeno od DPH)

 

OBECNÉ VSTUPNÉ

PROHLÍDKOVÁ TRASA

VSTUPNÉ V PROVOZNÍ DOBĚ V Kč

ČESKÝ VÝKLAD

PLNÉ

SNÍŽENÉ

RODINNÉ*

 DO HLUBIN PODZEMÍ I K VÝŠINÁM NEBESKÝM

(ZÁKLANÍ PROHLÍDKOVÝ OKRUH I.)

90,-

60,-

240,-

 

*   RODINNÉ VSTUPNÉ PLATÍ PRO 2 DOSPĚLÉ OSOBY + AŽ 3 DĚTI DO 15 LET.

 POSKYTOVANÉ SLEVY ZE VSTUPNÉHO

NÁVŠTEVNÍK JE POVINEN PŘI UPLATŇOVÁNÍ SLEVY PŘEDLOŽIT POŽADOVANÝ PLATNÝ DOKLAD BEZ VYZVÁNÍ PŘED ZAKOUPENÍM VSTUPENKY. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE A DOKLADOVÁNÍ NEBUDE BRÁN ZŘETEL.

DĚTI A MLÁDEŽ OD 6 DO 15 LET

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

-

DRŽITELÉ KARTY ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS, KČT

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

PO PŘEDLOŽENÍ PRŮKAZU

SENIOŘI OD 65 LET VĚKU

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

PO PŘEDLOŽENÍ DOKLADU TOTOŽNOSTI

DRŽITELÉ PRŮKAZŮ ZTP OD 18 LET

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

PO PŘEDLOŽENÍ PRŮKAZU

 

VSTUP ZDARMA

DĚTI DO 6 LET

-

DRŽITELÉ PRŮKAZU ZTP DO 18 LET

PO PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO PRŮKAZU

ZTP/P – ZDRAVOTNĚ TĚLESNĚ POSTIŽENÝ A I JEHO PRŮVODCE

PO PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO PRŮKAZU

PRACOVNÍK NPÚ  + 3 ROD. PŘÍSLUŠNÍCI

PO PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO PRŮKAZU

BÝVALÝ PRACOVNÍK NPÚ

PO PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO PRŮKAZU

DRŽITELÉ KARET AMG, ICOMOS A ICOM

PO PŘEDLOŽENÍ PLATNÉ KARTY

PRŮVODCI SKUPINY NAD 20 OSOB

PŘI HROMADNÉ PLATBĚ

NOVINÁŘI NA PRACOVNÍ CESTĚ

POUZE PO PŘEDCHOZÍ AKREDITACI U SPRÁVY OBJEKTU

PEDAGOGICKÝ DOPROVOD ORG. SKUPIN DĚTÍ

MAX 2 OSOBY NA SKUPINU

SKUPINOVÉ VSTUPNÉ

PRO KATEGORII VSTUP ZDARMA

20,-KČ

NA OSOBU

 
  • VSTUPNÉ PRO SJEDNANÉ NÁVŠTĚVY PO UKONČENÍ OTVÍRACÍ DOBY + 100 % K CENĚ VSTUPNÉHO (POSKYTUJE SE POUZE ZÁKLADNÍ A SNÍŽENÉ VSTUPNÉ)
  • SPRÁVA OBJEKTU MÁ MOŽNOST ÚČTOVAT REZERVAČNÍ POPLATEK  10,-- Kč ZA OSOBU
  • SPRÁVA OBJEKTU MÁ MOŽNOST POSKYTNOUT 15 % SLEVU ZE ZÁKLADNÍHO VSTUPNÉHO PRO PŘEDEM NAHLÁŠENÉ ORGANIZOVANÉ SKUPINY S POČTEM 15TI A VÍCE OSOB

 

VÝJIMKY Z CENOVÉHO VÝMĚRU SCHVALUJE ŘEDITEL NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, Ú.P.S. V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH