Legendy lipnického hradu

O zazděné Kateřině

Krásná Kateřina z Landštejna se jednoho dne zamilovala do majitele nedalekého hradu Orlíka Jindřicha z Dubé. Když se to dozvěděl její muž, pán na Lipnici, Čeněk z Vartenberka, nechal Jindřicha zavraždit a své ženě nachystal krutou smrt. Do výklenku v hradní kapli vsadil nejprve mrtvolu svého soka a k němu pak nechal postavit a ke zdi přikovat nebohou Kateřinu. Své strašné dílo pak dokončil tím, že výklenek zazdil. Od té doby prý v noci můžete potkat nebohou Kateřinu, jak bloudí hradem a hledá svého milého. Na počátku 18.století se při stavebních úpravách hradní kaple skutečně našel zazděný výklenek a v něm dvě lidské kostry, jedna údajně se zbytky brnění. 

O pokladu a třetím kříži

Lipnice ukrývá poklad pánů z Landštejna. Poklad je ukrytý pod třetím křížem. Dva z těchto tří křížů jsou vytesány v hradní bráně. Někde na hradě je ukrytý třetí kříž, pod kterým se má kopat a nalezne se tajná místnost. Tato místnost skrývá nesmírné bohatství. Poklad ale má svého strážce, kostlivce s diamantovýma očima, kterého musíte nejprve svou chytrostí obelstít, abyste se mohli pokladu zmocnit. Říká se, že poklad je stále ještě nenalezen ukrytý v lipnickém podzemí. 

o černém muži

Na počátku 19. století zavraždil hradní pohůnek správce panství i jeho ženu a následně je okradl. Aby nebyl poznán, začernil si obličej uhelným mourem. Paní správcová se však, ještě před tím než vydechla naposled, probrala a zburcovala hradní čeládku. Vraha i s dvěma kumpány dopadli v hostinci za městečkem, jak se dělí o bohatý lup. Pohůnek byl odsouzen k smrti oběšením. V hradním vězení si však stačil vzít život dřív, než na něm mohla být katem vykonána spravedlnost. Sebevrahova nevysvobozená duše se tu čas od času zjevuje a v podobě černého muže hledá vysvobození z tohoto světa.

o samsonovi

Kdysi dávno lipnický hrad vlastnil krutý rytíř Samson. Večer s oblibou vyjížděl z hradu a unášel na něj mladé dívky z okolí. Když se pak s dívkou dostatečně potěšil, uvrhl ji do tajného podzemí jedné z hradních věží. Dveře do ní se daly otevřít jen zvenčí a klíč od zámku nosil Samson stále u sebe. Zvěst o strašném rytíři se nesla okolním krajem. Jednoho dne unesl Samson další půvabnou dívku. Ta již tušila, co ji čeká. Samson nebohou dívku odvlekl ke svému podzemí, otevřel dveře a strčil ji dovnitř. Děvče však v poslední chvilce strhlo rytíře s sebou. Dveře se zavřely a zámek zaklapl. Rytíře Samsona tak nakonec potkal stejný osud, jaký chystal svým neviným obětem a mohutná hradní věž dodnes nese rytířovo jméno.