Ludus Musicus - hudba k poctě sv. Vavřince na hradě Lipnici

Kulturní akce

K poctě patrona hradní kaple sv. Vavřince uvede soubor Ludus Musicus pořad "Ó, svolání Lipnické" - hudba vrcholné gotiky. Koncert proběhne v hradní kapli.

Nedělní gotický program se váže k datu 1421, kdy byla na lipnickém hradě dopsána "Lipnická bible", a která je nyní na hradě vystavena. Zazní repertoár, jak liturgický, tak i světský, jenž  se v té době u nás provozoval. Ukázky budou čerpány jednak z Vyšebrodského rukopisu, jehož dopsání se uvádí k roku 1410 a dále z kancionálu Písně vajroční, který sice byl vydán až v roce 1537, ale je v něm zapsán "zlatý fond" české gotické písňové tvorby. Světské ukázky budou vybrány z dalších rukopisů.

Ludus Musicus 2021.doc