Česká komora architektů ocenila památkovou obnovu 1. patra Thurnovského paláce na hradě Lipnici

Ocenění hradu Lipnice Českou komorou architektů

Thurnovský palác lipnického hradu byl v 70. a 80. letech 20. století zasažen poměrně necitlivou rozsáhlou stavební rekonstrukcí, která je dodnes příkladem nevhodného přístupu k opravě památkového objektu. Památková obnova interiérů 1.patra Thurnovského paláce, která probíhala v letech 2009-2014 se snažila toto dědictví napravit a nevhodné zásahy starší rekonstrukce zčásti korigovat. Pečlivá příprava Národního památkového ústavu, kvalitní projektová dokumentace a autorský dozor ateliéru GIRSA AT a v neposlední řadě vynikající stavební společnost Haniš-rekonstrukce památkových objektů se společně zasloužily o nadstandardní výsledek stavebních prací.

Již v roce 2015 v ročence Česká architektura 2013-14 editor, brněnský architekt a děkan liberecké fakulty umění a architektury Zdeněk Fránek, představil 33 nejinspirativnějších staveb z daného období. O obnově Thurnovského paláce tu píše: "Pohyb ve zrestaurovaných prostorech hradu způsobuje husí kůži - ne jejich chladem, ale naopak vřelostí přítomnosti ducha dávných vztahů a souvislostí historických událostí a tušených okamžiků paměti, jejichž síla neměnně působí, je-li s ní takto brilantně naloženo."

V roce 2016 obnova interiérů 1.patra Thurnovského paláce získala, jako jeden z mála památkových objektů, nominaci na Českou cenu za architekturu. Cena je vyhlašována Českou komorou architektů.