Vlčí jáma v bráně hradu Lipnice

Při záchranném archeologickém průzkumu, který probíhá v souvislosti s obnovou přístupové cesty a nádvoří hradu Lipnice, byla v bráně hradu objevena tzv. vlčí jáma.

Tato zděná šachta sloužila při zvednutí padacího mostu k zaklopení vnitřní části padacího mostu pod úroveň vjezdu, jak je patrné z obrázku stavebního historika Mgr. F. Václavíka. Tento jedinečný nález, který bohužel musí být po zdokumentování opět zasypán, zpřesňuje naše znalosti o původní podobě lipnického hradu a jeho obranného systému.

Vlčí jáma pochází z počátků budování hradu, tedy z 1. poloviny 14. století, a je dokladem neobvykle kvalitní stavební produkce při zakládání hradu Lipnice. Archeologický průzkum vede Mrg. Pavel Macků z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.