Nové výstavy na hradě Lipnici

Na letošní letní sezonu jsme pro vás na hradě Lipnici připravili hned tři výstavy, které budou součástí návštěvnického prohlídkového okruhu.

První výstava se věnuje rytířským ctnostem a je určena především dětem. Výstavu připravila ve spolupráci s NPÚ Nadace Pangea v rámci projektu Výchova ke ctnostem. Výstava navazuje na vzrušující život středověkých rytířů. Je inspirována rytířským ideálem "sedmera ctností", ve kterých byl každý z budoucích rytířů cvičen a posilován. Rádi bychom prostřednictvím této výstavy poukázali na to, že i v dnešní společnosti mají ctnosti své místo.

Druhá výstava, která bude istalována v druhém jinak nepřístupném patře věže Samson, představí semestrální studentské práce Ateliéru velkých měřítek Salzmann. Studenti Fakulty architektury ČVUT se ve svých pracech zabývali městem a krajinou v katastru města Lipnice nad Sázavou. Výstava byla ve spolupráci s NPÚ připravena Fakultou architektury ČVUT a Městem Lipnice nad Sázavou.

Do třetice si návštěvníci mohou od 30.6.2020 do konce prázdnin prohlédnout výstavu "30 let pelhřimovských rekordů", která představí aktivity Muzea rekordů a kuriozit z nedalekého Pelhřimova. I tato výstava proběhne v nově opravených a zpřístupněných prostorách 2.patra Thurnovského paláce. Výstavu ve spolupráci s NPÚ připravila agentura Dobrý den. Tato výstava bude ukončena již 28.8.2020.