Bezpečnostní pokyny při návštěvě hradu

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali bezpečnostní optření a počítali při návštěvě hradu s povinností v interiérech hradu nosit ochranu dýchacích cest (respirátor nebo roušku) a dodržovali bezpečné rozestupy (min. 1,5 metru). Děkujeme za ohleduplnost k ostatním návštěvníkům.

 

Pokyny pro návštěvníky - mimořádná opatření proti pandemii COVID-19

 

  • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.
  • Návštěvník je povinen v areálu v místech, kde je vyšší koncentrace osob a není možno dodržet 2 m odstupy, si zakrýt dýchací cesty (respirátor bez výdechového ventilku dle vládních opatření např. FFP2) a mít je zakryté po celou dobu, kdy se nachází v místech zvýšené koncentrace osob (nádvoří, zahrada, park, hrad, zámek apod.).
  • Návštěvník bez zakrytých dýchacích cest nebude vpuštěn do vnitřních prostor přístupných bez průvodce a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného. Výjimku mají děti do 2 let a další dle mimořádného opatření č. 418, Příloha č. 4, odst. 3.
  • Vstup do vnitřních prostor je omezen na 15 m2 na návštěvníka.
  • Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost. 
  • Návštěvník je povinen před vstupem do pokladny a WC použít desinfekci rukou.
  • Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).
  • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.
  • Při nedodržení těchto pokynů nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, i v případě, že má uhrazené vstupné.