Výstavy 2022

15.července byly v 2.patře Thurnovského paláce, věže Samson a Vrátnice otevřeny pro návštěvníky hradu tři výstavy. První se věnuje jedinečnému biblickému kodexu zvanému Lipnická bible. Jedná se o mírně redukovanou výstavu z minulého roku, která doprovázela vystavení originálu Lipnické bible zapůjčené z Muzea Bible ve Washingtonu. Druhá výstava připomíná letošní 110. výročí prvního skutského tábora v Orlovech. Vystaveny jsou srovnávací fotografie tehdejší a současné podoby skautského tábora. Jde o doplnění stálé výstavy Inspirace krajinou, která je vystavena ve 4. patře věže Samson. Třetí výstava připomíná Stížný list, který poslala česká reformně smýšlející česká šlechta Kostnickému koncilu po upálení Mistra Jana Husa. Jedním s iniciátorů sepsání tohoto listu byl majitel lipnického hradu, nejvyšší purkrabí pražský, Čeněk z Vartemberka.
 Výstavy jsou součástí prohlídkového okruhu.